Ikt. szám: I.B. 1896-15/2008.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2008. december 16-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 15.00 

Nyílt ülés:

1./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

2./ napirendi pont
SZMJVÖ Szociális Központ dolgozói létszáma növelésének engedélyezése
(321. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

3./ napirendi pont
Szociális Központ Érdekképviseleti fórumának létrehozása
(325. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

4./ napirendi pont
Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal megkötött ellátási szerződés meghosszabbítására
(300. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető


Zárt ülés:

5./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

6./ napirendi pont
Lakásbérleti szerződés meghosszabbítás
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

7./ napirendi pont
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(322. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

8./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

  

Szekszárd, 2008. december 10.

 

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök