Ikt. szám: I.B. 1896-13/2008.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2008. november 25-én (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő terem
Ideje: 1500 óra

Nyílt ülés:

1./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

2./ napirendi pont
Hozzájárulás háziorvos praxis működési jogának átadás-átvételéhez
(284. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Takács Béláné gondnokságvezető

 

Zárt ülés:

3./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

4./ napirendi pont
Javaslat a 2008. évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Busbachné Csery Krisztina

5./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

6./ napirendi pont
Lakásbérleti szerződés módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

7./ napirendi pont
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(289. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

8./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

 

 


Szekszárd, 2008. november 20.

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök