M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2008. október 28-án (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő terem
Ideje: 1500 óra

Nyílt ülés:

1./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

2./ napirendi pont
Tájékoztató a Városi Bölcsőde gyermekfürdőjének kialakításáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szelecki József irodavezető

3./ napirendi pont
Javaslat a Családsegítő Központ névváltoztatásának jóváhagyására
(258. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kubik Andrea jogász

4./ napirendi pont
A Szociális Központ alapító okirat módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Kubik Andrea jogász

Zárt ülés:

5./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

6./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

7./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

8./ napirendi pont
Kérelem önkormányzati bérlakásba történő bejelentkezésre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

9./ napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

10./ napirendi pont
Kérelmek étkezési térítési díj csökkentésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

11./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

12./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakás felújítása iránti kérelem
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

13./ napirendi pont
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(263. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

14./ napirendi pont
Javaslat ,,Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak’’ Közalapítvány kuratóriumi tagjának és elnökének megválasztására
(265. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető


Szekszárd, 2008. október 20.

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Kiadmány hiteléül:

Dr. Szabó Tímea
bizottsági referens