Meghívó


az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága
2008. augusztus 4-én (hétfőn)
tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem
Ideje: 15.00 óra

1./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

ZÁRT ÜLÉS

2./ napirendi pont
Lakatos Julianna lakásbérleti szerződés módosítás iránti kérelme

3./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

4./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

5./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető


Szekszárd, 2008. július 30.


Dr. Tóth Gyula s.k.
SZEB elnök