M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. július 2-án (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

 

Nyilvános ülés

 

 1. /napirendi pont
  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
  (179. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

 1. /napirendi pont
  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet), valamint javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének módosítására (tervezet)
  (178. sz. közgyűlési előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

 1. /napirendi pont
  Javaslat a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
  (170. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

 1. /napirendi pont
  Beszámoló az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány 2018. évi működéséről
  (160. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: dr. Keller Péter kuratórium elnöke

 

 1. /napirendi pont
  Javaslat a 3. számú gyermek háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására
  (177. sz. közgyűlési előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

 1. /napirendi pont
  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának módosítására
  (163. sz. közgyűlési előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Lovrity Attiláné intézményvezető

 

 1. /napirendi pont
  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
  (168. sz. közgyűlési előterjesztés)
  Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
  Előadó: Lovrity Attiláné intézményvezető

 

 1. /napirendi pont
  Támogatási kérelem
  (írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
  Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Zárt ülés 

 

 1. /napirendi pont
  Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet (Szekszárd, Csatári u. 1.) főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
  (166. sz. közgyűlési előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

10.  / napirendi pont
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(169. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

11.  / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(174. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezet

 

 

12.  / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 

13.  / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 

Szekszárd, 2019. június 28