M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. április 23-án (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme
Ideje: 14.00 óra

 

 

Nyilvános ülés

 

 

 1. / napirendi pont
  A Szent Erzsébet Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, javaslat új ellátási szerződés kötésére
  (108. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Kálóczi Andrea intézményvezető

 

 1. / napirendi pont
  Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat 2018.-2019. téli időszakban végzett munkájáról
  (írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
  Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna Humánszolgáltató Központ vezető,
      Szüts László Hajléktalansegítő Szolgálat szakmai vezető

 

 1. / napirendi pont
  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
  (114. sz. közgyűlési előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

 1. / napirendi pont
  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
  (109. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

 

 1. / napirendi pont
  Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
  (99. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

 1. / napirendi pont
  Javaslat a Szekszárdi Tankerülettel a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítására
  (66. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 1. /napirendi pont
  Javaslat az 12. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Antus Éva) orvosával kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
  (írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 1. /napirendi pont
  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről (2019. I. negyedév)
  (106. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 1. /napirendi pont
  Támogatási kérelmek
  (írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
  Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Zárt ülés

 

 1. /napirendi pont
  Javaslat a megyei díjak adományozására
  (100. sz. közgyűlési előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

 

 

11.  / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

12.  / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

13.  / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

14.  / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 

Szekszárd, 2019. április 18.