M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. január 29-én (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme
Ideje: 14.00 óra 

 

Nyilvános ülés

 

1. /napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó:Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
             Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

2. /napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó:           Smolek Erika kodifikátor

 

3. /napirendi pont
Javaslat az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Endrődi Csaba László) orvosával kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
(3. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó:Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
             Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

4. /napirendi pont
Javaslat Őcsény, Decs és Sárpilis települések önkormányzatával háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó új feladat-ellátási szerződések megkötésére
(2. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász 

 

5. /napirendi pont
Javaslat a 2. számú gyermek és ifjúsági körzet orvosával (dr. Czuczor Edittel) kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
(6. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

6. /napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri, valamint polgármesteri átruházott döntésekről (2018. IV. negyedév)
(38. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

7. /napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2019. évi munkatervére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Zárt ülés

 

8. / napirendi pont
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetője illetményének felülvizsgálatára
(9. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

9. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(11. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

10.  / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

11.  / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 

Szekszárd, 2019. január 25.