Ikt. szám: VI/A. 1088-5/2018.

 

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. június 19-én (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1. / napirendi pont Beszámoló a Szent Erzsébet Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2017. évi tevékenységéről 
(178. sz. közgyűlési előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Kálóczi Andrea Szent Erzsébet Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezető

2. / napirendi pont Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(186. sz. közgyűlési előterjesztés - 1. sz- melléklet - 2. sz. melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. / napirendi pont Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(190. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4. / napirendi pont Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. 
(189. sz. közgyűlési előterjesztés - 1. sz- melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz- melléklet - 4. sz. melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens

5. / napirendi pont Javaslat a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzésekre 
(162. sz. közgyűlési előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

6. / napirendi pont A 10. számú háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának felmondása, javaslat a körzet működtetésének átvételére 
(172. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

7. / napirendi pont A 7. számú gyermekorvosi körzet (Dr. Gonda Mária) orvosával kötött feladat-ellátási szerződés módosítása 
(173. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

8. / napirendi pont Javaslat a 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet orvosával (Dr. Kartai Anett) kötendő feladat-ellátási szerződés aktualizálására 
(194. sz. közgyűlési előterjesztés - melléklet - az előterjesztés később kerül kiküldésre) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

9. napirendi pont Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2017. évi tapasztalatairól 
(177. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság gondnokságvezető

10. napirendi pont Támogatási kérelem 
(írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Zárt ülés

11. / napirendi pont Javaslat kitüntető díjak adományozására 
(165. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

12. / napirendi pont Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása 
(176. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13. / napirendi pont Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására 
(írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

14. / napirendi pont Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

15. / napirendi pont Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Szekszárd, 2018. június 15.

dr. Tóth Gyula sk. 
SZEB elnök