Ikt. szám: VI/A. 1088-3/2018.

 

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. április 24-én (kedden) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme 
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1. / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(95. sz. közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

2. / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018.(…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet) 
(82. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3. / napirendi pont 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
(111. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont 
Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat 2017-2018 téli időszakban végzett munkájáról 
(írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: Szüts László Hajléktalansegítő Szolgálat szakmai vezető

5. / napirendi pont 
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól 
(83. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester 
Előadó: Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor

6. / napirendi pont 
A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával 
(90. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester 
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

7. / napirendi pont 
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására 
(103. sz. közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

8. / napirendi pont 
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
(72. sz. közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens, 
              Horváth Erika intézményvezető

9. / napirendi pont 
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása 
(73. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. / napirendi pont 
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. I. negyedév) 
(114. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11. / napirendi pont 
Tájékoztató a Civil Koncepció 2017. évi megvalósulásáról 
(115. sz. közgyűlési előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcs. referense

12. / napirendi pont 
Javaslat a 4. számú fogorvosi körzet fogorvosának helyettesítésére, valamint a feladat-ellátási szerződés módosítására 
(85. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 

13. napirendi pont 
Támogatási kérelmek 
(írásbeli előterjesztés
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Zárt ülés 

14. / napirendi pont 
Javaslat megyei díjak adományozására 
(79. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcs. referense 

15. / napirendi pont 
Szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása 
(91. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 

16. / napirendi pont 
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 

17. / napirendi pont 
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 

18. / napirendi pont 
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Szekszárd, 2018. április 20.

dr. Tóth Gyula sk. 
SZEB elnök