MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2019. február 25. (hétfőn) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 9 órakor

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(43. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
(42. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet) - (3.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4., valamint a 7. függelék módosítására (tervezet)
(45. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

4. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítása
(53. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója

 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 15 perckor kerül sor.

 

5. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár engedélyezett álláshelyei
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Liebhauser János a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója

 

6. napirendi pont:
Javaslat az óvodai beíratási felhívás jóváhagyására
(44. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

7. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének ismételt felülvizsgálata
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(54. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

 

9. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor

 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 30 perckor kerül sor.

 

10. napirendi pont:
Javaslat a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 2018. évi Civil Keretre benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

  

11. napirendi pont:
Javaslat a Fáklya SE Szekszárd 2018. évi Sportkeretre (működési) benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(18. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

12. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Garay János Gimnázium GJG színpad 2018. évi Mecénás Tehetséggondozó támogatásra kapott összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

Szekszárd, 2019. február 22.