MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2019. január 28. (hétfőn) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről
(1. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Dynamic Triatlon Club egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szélné Bajor Ágnes a Dynamic Triatlon Club egyesület elnöke

 

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke

 

5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke

 

6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület, és a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat működéséről és terveinek bemutatásáról
(7. számú bizottsági előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke
A napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 45 perckor kerül sor.

 

7. napirendi pont:
A 2019. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár megtárgyalása
(8. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

8. napirendi pont:
Javaslat a Fit Anyuka Boldog Baba SE. 2018. évi Ifjúsági keretre benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(2. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

9. napirendi pont:
Javaslat a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2018. évi Sportkeretre (Sportrendezvényre) benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szabadidős Kerékpár Egyesület 2018. évi Sportkeretre (működési) benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(10. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

11. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartásának rendje
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

12. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. IV. negyedév)
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

 

Szekszárd, 2019. január 25.