Szám: IV/B/14-16/2017.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. november 27. napján (hétfőn) tartandó rendes üléséreHelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (Szekszárd, Béla király tér 8., II. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor


NAPIREND


ZÁRT ÜLÉS:

1. napirendi pont:
Intézményvezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola)
(273. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó


NYILVÁNOS ÜLÉS:

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(296. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelme
(279. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
(285. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
(286. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetőjének vezetői megbízása
(275. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(276. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működésére vonatkozó támogatási kérelem
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 2017. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Támogatásra beérkezett pályázatok elbírálására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

14. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Edzője 2017.” kitüntető díj adományozására
(293. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

15. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2017.” kitüntető díj adományozására
(294. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

16. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2017.” kitüntető díj adományozására
(298. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

17. napirendi pont:
Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(274. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

Szekszárd, 2017. november 23.


Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke