Szám: IV/B/14-10/2017.
 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. június 22. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Vármegyeháza díszterme (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 12 óra 30 perckor


NAPIREND

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Futball Club támogatási kérelme
(197. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

2. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeretre (sportrendezvények szervezése) beérkezett pályázatok elbírálására
(52. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens


ZÁRT ÜLÉS:

3. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense


Szekszárd, 2017. június 21.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke