Szám: IV/B/14-9/2017.

 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. június 19. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10., I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(167. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag

2. napirendi pont:
Javaslat általános iskolák felső tagozatos tanulói számára tanulmányi ösztöndíj kiírására
(185. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(171. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és egyéni választókerületek jóváhagyására (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(192. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló cég alapítására
(193. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

8. napirendi pont:
Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna megyei fejlesztésére
(166. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

9. napirendi pont:
Az óvodák 2017/2018. nevelési évi csoportjai
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

10. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
(161. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

11. napirendi pont:
Javaslat lakáshasználati kérelmek támogatására
(176. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

12. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2016. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi programtervének elfogadására
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens

13. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(50. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

14. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeretre (működési célú) beérkezett pályázatok elbírálására
(51. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

15. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeretre (sportrendezvények szervezése) beérkezett pályázatok elbírálására
(52. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens


ZÁRT ÜLÉS:

16. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
 

Szekszárd, 2017. június 16.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke