Szám: IV/B/14-2/2017.

 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. február 27. napján (hétfőn) tartandó rendes üléséreHelye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(59. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (tervezet)
(36. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószer Egyeztető Fórum titkára

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

5 napirendi pont:
„Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a KAB-ME-16-C-25509 számú pályázat megvalósításának támogatása önrész biztosításával
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószer Egyeztető Fórum titkára

6. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószer Egyeztető Fórum titkára

7. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2016. évi munkájának és 2017. évi terveinek áttekintése II.
(10. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Farkas János a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettese
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői az alábbiak szerint:

I.    Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Meghívott: Lemle Zoltán elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 30 perckor kerül sor.

II.    Art Contact Mozgásszínház
Meghívott: Sárvári János elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 40 perckor kerül sor.

III.    Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület
Meghívott: Jóföldi Gabriella elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 50 perckor kerül sor.

IV.    Szekszárdi Junior Stars
Meghívott: Cseke Gábor elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 órakor kerül sor.

V.    Szekszárdi Gitár Egyesület
Meghívott: Csele Lajos elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 10 perckor kerül sor.

VI.    Szekszárdi Kamarazenekar
Meghívott: Borsiczky Iván elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 20 perckor kerül sor.

VII.    Szekszárdi Madrigálkórus
Meghívott: Dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 30 perckor kerül sor.

VIII.    Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület
Meghívott: Huszár Krisztina elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 40 perckor kerül sor.

IX.    Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar Egyesület
Meghívott: Baumann Péter elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 50 perckor kerül sor.

8. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2016. évi munkájáról és 2017. évi terveiről
(14. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Farkas János igazgatóhelyettes

9. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
(37. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

10. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről
(53. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Az óvodák 2017/2018. nevelési évi beíratási felhívása
(42. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
Közművelődési megállapodások megkötése
(38. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
Az Atlétikai Club Szekszárd 2016. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg felhasználásának és elszámolási határidejének módosítása
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

14. napirendi pont:
A Szekszárd Kórház Sportkör 2016. évi Sportkeretből kapott támogatási összeg elszámolásához kapcsolódó kérelme 
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
 


Szekszárd, 2017. február 22.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke