Szám: IV/B/14/2017.
 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. január 30. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(1. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző, Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke

2. napirendi pont:
A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló, 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(26. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására
(9. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

5. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten pedagógiai programja
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

6. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartási rendje
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Városi Lövészklub egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Vajda László elnök

A napirend pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

8. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretből kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

9. napirendi pont:
A 2017. évre tervezett Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár megtárgyalása
(8. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. IV. negyedév)
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

11. napirendi pont:
Egyebek
 


Szekszárd, 2017. január 27.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke