Szám: IV/B/14/2017.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. január 23. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére

 


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor
 

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS:

1. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói pályázati felhívásra beérkezett pályázatok véleményezése
Meghívottak:    Pályázó
Dr. Ábrahám Levente Phd, c. egyetemi docens, közművelődési szakértő, bírálóbizottsági tag
    Lovas Csilla bírálóbizottsági tag
    Dr. Vizi Márta bírálóbizottsági tag

2. napirendi pont:
A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói pályázati felhívásra beérkezett pályázatok véleményezése
Meghívottak:     Pályázók
    Laknerné Brückler Andrea közművelődési szakértő, bírálóbizottsági tag
    Csabai Zsuzsanna bírálóbizottsági tag
    Kissné Hóner Magdolna bírálóbizottsági tag

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

A 150/1992. (XII. 20.) Korm.rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt a Közalkalmazotti Tanács, valamint a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.

Szekszárd, 2017. január 19.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke