Szám: IV. 125-19/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. december 14. napján (hétfőn) tartandó ülésére

 

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 8 óra 30 perc
 


NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(285. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve
(289. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

3. napirendi pont:
Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatási kérelme
(290. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötött megállapodás jóváhagyására
(296. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(297. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(120. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Ferenc elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

7. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Kereten maradó összeg felosztására
(119. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

8. napirendi pont:
A Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület Sportkeretből kapott összeg felhasználásának módosítása
(117. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

9. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(114. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

10. napirendi pont:
Augusz Bérlet vásárlása
(116. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

11. napirendi pont:
A Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekarnak a Kulturális Támogatási Keretből elnyert támogatás felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2016. évi munkaterve
(113. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

13. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság 2015. évi keretén lévő összeg átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

14. napirendi pont:
Egyebek
 


ZÁRT ÜLÉS:

15. napirendi pont:
Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(291. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referensSzekszárd, 2015. december 11.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke