Szám: IV. 125-15/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. szeptember 23-án (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza kisterem (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 8 óra 30 perc

 

NAPIREND


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(204. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző


Szekszárd, 2015. szeptember 22.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke