Szám: IV. 125-12/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. június 29-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ – Remete terem (Szent István tér 10.)
Ideje: 8 óra 00 perc


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(170. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(169. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(171. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(165. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és Munkarend) jóváhagyására
(175. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020.
(176. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Javaslat a 2014. évi Aranykönyvi bejegyzésekre 
(153. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: dr. Dobos Gyula
Kis Pál István
Németh Judit

A 7. napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 40 perckor kerül sor.

8. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2015/2016. nevelési évi csoportjaira
(164. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont: 
Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásra
(156. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

10. napirendi pont: 
Szekszárd Város stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében 
(167. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczy Andrea

11. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(158. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila kommunikációs referens

12. napirendi pont:
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valéria Dienes Grundschule kérelmének támogatása
(15elot64 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

13. napirendi pont:
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola ÉVKÖNYVE kiadásának támogatása
(15elot65 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

14. napirendi pont:
Javaslat a Chance a Tolna - Esélyt Tolnának Alapítvány 2014. Ifjúsági Keretből kapott összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(15elot66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

15. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége 2014. évi Tartalékkeretből kapott összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(15elot67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

16. napirendi pont:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola támogatási kérelme a Baka Művészeti Tábor utazási költségeinek támogatására
(15elot68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens


Szekszárd, 2015. június 26.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke