Szám: IV. 125-11/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. június 22-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ – Remete terem (Szent István tér 10.)
Ideje: 8 óra 00 perc


1. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Diáksport Egyesület működése és terveinek bemutatása 
(15elot61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens 
Meghívott: Zalakovics Gábor elnök

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működése és terveinek bemutatása 
(15elot62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Schneider Konrád elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Anyagkönyve 2014.
(Aranykönyvkiegészítés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: dr. Dobos Gyula
Kis Pál István
Németh Judit

4. napirendi pont:
A 2015. évi Civil Keret pályázati felhívása
(15elot54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

5. napirendi pont:
A Kulturális Támogatás Keretre benyújtott pályázatok elbírálása
(15elot53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

6. napirendi pont:
Támogatási kérelmek elbírálása 
(15elot55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

7. napirendi pont:
Szekszárdi Országos Elektrográfiai Triennálé díj támogatása 
(15elot56. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. napirendi pont:
A PTE IGYK-nak a Tartalék Keretből nyújtott támogatás felhasználási és elszámolási határidejének módosítása 
(15elot57. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

9. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatának, valamint pedagógiai programjának véleményezése 
(15elot58. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására 
(15elot59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására 
(15elot60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Javaslat a 2015. évi Mecénás Tehetség Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívására
(15elot63 sz. előterjesztés  Adatlap)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
Egyéb


ZÁRT ÜLÉS:

14. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására 
(z154. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

Szekszárd, 2015. június 22.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke