Szám: IV. 125-7/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. március 30-án (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Szekszárdi Sportközpont (Szekszárd, Keselyűsi út 3.)
Ideje: 9 órakor


1. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi működése és 2015. évi terveinek bemutatása
(15elot34 sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs igazgató

A napirendi pont tárgyalása során az Igazgató Úr bemutatja a Sportközpontot.

2. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2015. évi bizottsági keretének felosztása 
(15elot30 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2015. évi Sportkeretének felosztása 
(15elot31 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

4. napirendi pont:
2015. évi működési támogatások – Sportegyesületek támogatási keret – felosztása
(15elot32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

5. napirendi pont:
2015. évi sportrendezvények támogatása a Sportrendezvények keret terhére
(15elot33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

6. napirendi pont:
Egyebek

 

Szekszárd, 2015. március 30.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke