Szám: IV. 125-2/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. február 23-án (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 óra 30 perc


NAPIREND:


1. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(50. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár

A 2. napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 45 perckor kerül sor.

2. napirendi pont:
Beszámoló 6. Borvidék Félmaraton futóverseny szervezéséről 
(15elot16 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Márkus István szervező

A 3. napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

3. napirendi pont:
Beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület 2014. évi működéséről és 2015. évi terveinek bemutatásáról
(15elot18 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta elnök
Pap Péter diákpolgármester

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(52. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről (tervezet)
(33. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

7. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi beíratási felhívására
(41. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítására
(42. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására 
(43. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
Beszámoló a 41. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny szervezéséről
(15elot19 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Csaba szervező

11. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2014. évi eredményeinek áttekintéséről
(közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet határidő módosítási kérelme 
(15elot17 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

14. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(55. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna

 

Szekszárd, 2015. február 20.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke