Szám: IV. 125-1/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. február 5-én (csütörtökön) tartandó rendes ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 8 óra


1. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd működése és terveinek bemutatása
(15elot12 sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némedi Péter ügyvezető elnök

A 2. napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 25 perckor kerül sor.

2. napirendi pont:
A Szekszárdi UFC működése és terveinek bemutatása
(15elot13 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kárpáti Zoltán egyesületi elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről (tervezet)
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztására 
(17. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

5. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó támogatás keretén belül kapott összegek felhasználási és elszámolási idejének módosítására
(15elot14 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet) 
(9. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervének kiegészítésére
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

8. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2015. január 30.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke