Szám: IV. 125/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. január 20-án (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 óra 30 perc

1. napirendi pont:
A Babits Mihály Kulturális Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
(15elot1 sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Halmai-Nagy Róbert, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója

2. napirendi pont:
A Szekszárd Város által működtetett iskolák szervezeti és működési szabályzata, házirendje
(15elot4 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont:
Az óvodák nyitvatartási rendje
(15elot2 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Javaslat az óvodák beíratási (felvételi) körzeteinek módosítására
(15elot3 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Humán Bizottságának a bizottság keretén lévő pénzeszközeinek átcsoportosítására 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Kajak-Kenu SE ingatlanvásárlásra vonatkozó támogatási kérelmére
(15elot8 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club támogatási kérelmére vonatkozóan
(15elot7 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

8. napirendi pont:
Javaslat a Chance a Tolna – Esélyt Tolnának Alapítvány Ifjúsági Keretből kapott elszámolási összeg idejének módosítására
(15elot6 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

9. napirendi pont:
Tájékoztató a 2014. év II. félévében elért kiemelkedő sporteredményekről
(15elot10 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Lövészklub létesítményhasználatra vonatkozó kérelme
(15elot11 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Javaslat a Polip Ifjúsági Egyesület Ifjúsági Keretből kapott összeg elszámolási idejének módosítására
(15elot9 előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Javaslat beérkezett kérelmek támogatására
(15elot5 előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

13. napirendi pont:
Egyebek
 


Szekszárd, 2015. január 16. Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke