Szám: IV. 70-21/2014.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. december 18-án (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 13 óra 45 perc


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014 (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(252. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Javaslat a 182/2014. (XII. 15.) számú Humán Bizottsági határozat módosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Egyebek

 

Szekszárd, 2014. december 17.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke