Szám: IV. 70-19/2014.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. november 24-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 9 óra


1. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról
(189. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
190. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről (tervezet)
(184. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(207. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

5. napirendi pont:
Német Színház lakáskérelme
(210. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

6. napirendi pont:
Városi működtetésű gimnáziumok 2015/2016. tanévben indítható osztályainak száma
(208. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014/2015. nevelési évi csoportjainak elhelyezése és az óvodai csoportok összevonása
(14elot91 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Horváth Erika, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi vezetője

8. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten szervezeti és működési szabályzatának, valamint pedagógiai programjának véleményezése
(14elot89 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó támogatások kiegészítésére
(14elot88 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
Javaslat az Atlétikai Club Szekszárd támogatási kérelmére
(14elot94 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Javaslat a Hungarian Open Nemzetközi Lövészverseny támogatására
(14elot93 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételre
(14elot95 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
Javaslat a Mészöly Miklós Emléknap meghívója nyomdai költségének támogatására
(14elot92 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

14. napirendi pont:
Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS:

15. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(217. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna

 

Szekszárd, 2014. november 21.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke