Szám: IV. 70-11/2014.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. május 28-án (szerdán) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 óra 30 perc

 

1. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult új múzeumi terek használatba vételére
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (…..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(124. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgató

3. napirendi pont:
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi zárszámadása és szakmai beszámolója
(102. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi zárszámadása és szakmai beszámolója
(103. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(104. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(86. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, valamint a Wosinszky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítására
(105. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda intézményvezetői pályázata
(113. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Simon Attiláné Wunderland Óvoda vezetője

9. napirendi pont:
Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására
(….. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

10. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadására
(115. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

11. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadására
(116. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

12. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi megvalósulásáról
(tájékoztató-közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ácsné Oláh Gabriella a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke

13. napirendi pont:
„Láthatatlan tapintható” térplasztika elhelyezése a Béla király téren
(119. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

14. napirendi pont:
Javaslat beérkezett kérelmek támogatására
(14 elot51 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

15. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára és a Magyar Levéltárosok Egyesület kérelmének támogatására
(14elot52 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

16. napirendi pont:
Javaslat Ifjúsági Keretre érkezett pályázatok elbírálására
(14elot53 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

17. napirendi pont:
Javaslat a 2014. évi Eredményességi Alap felosztására
(14elot55 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

18. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeretekre beérkező pályázatok elbírálására
(14elot54 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

19. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2014. május 23.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke