Szám: IV. 70-10/2014.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. április 29-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 13 óra


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(84. sz. előterjesztés)  (melléklet)   (melléklet könyvtár)   (melléklet múzeum)  (kiegészítő melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság-vezető

2. napirendi pont:
Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(85. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont:
Javaslat a 2014. évi Kulturális Keret pályázati felhívására
(14elot49 előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatására
(14elot50 előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense


Szekszárd, 2014. április 28.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke