Szám: IV. 70-3/2014.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. február 19-én (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 9 órakor

1./napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására 
(30. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2./napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(26. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3./napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésről (tervezet) 
(22. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4./napirend:
Felhatalmazás társulás működtetésére vonatkozó döntések meghozatalára
(31. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

5./napirend:
Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi beiratási felhívására
(32. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6./napirend:
Javaslat a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes Grundschule sportlétesítményéhez kapcsolódó 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat jóváhagyására
(24. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea pályázati referens

7./napirend:
Javaslat lakásbérleti jogviszony biztosítására
(29. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

8./napirend:
Javaslat az Illyés Gyula Megyei Könyvtár engedélyezett létszámának emelésére
(14elot14. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

9./napirend:
Javaslat a Szekszárd-Baja Amerikai Football SE támogatásának módosítására
(14elot15. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

10./napirend:
Javaslat a Diákélet Egyesület 2013. évi Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatán elnyert összeg felhasználásának módosítására
(14elot16. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

11./napirend:
Tájékoztató a 2014. január-február hónapban elért kiemelkedő sporteredményekről
(14elot17. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

12./napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi Sport Eseménynaptára
(14elot18. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

13./napirend:
Egyebek

Szekszárd, 2014. február 18.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke