Szám: IV. 70-2/2014.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. január 30-án (csütörtökön) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 órakor

 

1./napirend:
Szakmai beszámoló a 40. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny szervezési munkájáról
(14elot9 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Csaba az Alapítvány képviseletében

2./napirend:
A Szekszárdi Kerékpáros SE 2013. évi működése és 2014. évi terveinek bemutatása
(14elot10 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a sportegyesület vezetője

3./napirend:
A Polip Ifjúsági Egyesület 2013. évi működése és 2014. évi terveinek bemutatása
(14elot8 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta az egyesület vezetője

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 20 perckor kerül sor.

4./napirend:
A Szekszárd Városi Lövészklub támogatási kérelme
(14elot11 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

5./napirend:
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

6./napirend:
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos 133-134/2013.(V.30.) határozataira
(15. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7./napirend:
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási rendjére 
(14elot7 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8./napirend:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi szervezeti és működési szabályzatának véleményezése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9./napirend:
Egyebek


Szekszárd, 2014. január 24.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke