Szám: IV. 83-19/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. december 19-én (csütörtökön) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő Terem
Ideje: 13 órakor

1./napirend:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(275. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője

2./napirend:
Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(271. sz. közgyűlési előterjesztés)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3./napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(270. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)  (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4./napirend:
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetői megbízásának véleményezése
(283. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5./napirend:
Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban 
való részvételre
(280. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6./napirend:
Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(285. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7./napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. évi munkaterve
(273. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

8./napirend
Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetéről Szekszárd Megyei Jogú
Városban
(közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

9./napirend
A Wunderland Óvoda vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívása
(13elot77. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2014. évi munkaterve
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

11./napirend
Egyebek


Szekszárd, 2013. december 13.

 Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke