Szám: IV. 83-18/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. november 25-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2016. évi költségvetési koncepciója
(262. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2./napirend
Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(271. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(270. sz. közgyűlési előterjesztés)
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

4./napirend
Javaslat intézményi tanácsba történő delegálásra
(265. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

5./napirend
Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2013/2014. nevelési évre szóló munkatervének véleményezésére
(13elot69 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6./napirend
Javaslat magasabb vezetői pályázati eljárás helyi ütemtervére 
(13elot70 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7./napirend
Javaslat nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására
(13elot71 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8./napirend
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására
(13elot76 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

9./napirend
Az Atlétikai Club Szekszárd támogatási kérelme
(13elot73 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

10./napirend
Javaslat a Fehérlófia Sportegyesület 2013. évi Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatán elnyert összeg felhasználásának módosítására 
(13elot74 számú  előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

11./napirend
A Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület működési költségeinek támogatása
(13elot75 számú  előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

12./napirend
Javaslat Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(13elot72 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

13./napirend
Egyebek


Szekszárd, 2013. november 22.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke