Szám: IV. 83-16/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. október 15-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 13 óra 45 perckor

1./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(239. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

 


Szekszárd, 2013. október 14.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke