Szám: IV. 83-14/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. szeptember 5-én (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 óra 30 perckor

1. napirendi pont:
Javaslat a 2013. évi Civil Keret felosztására
(13elot54 számú előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

2. napirendi pont:
Javaslat Lozsányi György Soma kérelmének támogatására 
(13elot55 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

3. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Koncepció alapját képező ifjúságkutatás elkészítésére
(13elot56 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

3. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2013. szeptember 3.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke