Szám: IV. 83-11/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. június 17-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
A 2012. évi Aranykönyv tervezetének megtárgyalása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula, 
Németh Judit, és
Kis Pál István az aranykönyvi szerkesztőbizottság tagjai.

2. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására
(13elot47 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

3. napirendi pont:
Javaslat a 2013. évi Civil Keret pályázati felhívásának elfogadására
(13elot48 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

4. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(13elot49 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

5. napirendi pont:
Javaslat Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására
(13elot49 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

6. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2013. június 14.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke