Szám: IV. 83-6/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. április 22-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveiről
(13elot15. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója

2. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveiről
(13eot14. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Németh Judit a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár mb. igazgatója

3. napirendi pont:
Köznevelési intézmények működési költségeinek megosztása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
(98. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Meghívott: Gerzsei Péter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerületének igazgatója

4. napirendi pont:
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására 
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(104. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Tamási Anna osztályvezető

8. napirendi pont:
Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2013-2016) jóváhagyására
(114. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció megvalósulásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

12. napirendi pont:
A Humán Bizottság 2013. évi bizottsági keretének felosztása
(13elot21. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

13. napirendi pont:
A 2013. évi Kulturális Keret pályázati felhívása
(13elot16. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

14. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetői pályázati eljárás helyi ütemtervére
(13elot18. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

15. napirendi pont:
A 2012/2013. nevelési év, tanév értékelésének szempontjai
(13elot22. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

16. napirendi pont:
Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

17. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

18. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására 
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

Szekszárd, 2013. április 19.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke