Szám: IV. 83-5/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. március 28-án (csütörtökön) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(83. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Javaslat a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola átadás-átvételéről szóló megállapodás megszüntetésére
(81. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

3. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetői pályázati felhívás ütemtervére
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
A Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme
(13. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat Ágoston Piroska Művészeti Ösztöndíjra benyújtott pályázatának felhasználási és elszámolási határidőre vonatkozó módosítására
(11. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődés és civil kapcsolatok referense

7. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2013. március 22.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke