Szám: IV.83-1/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. február 27-én (szerdán) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 2012. évi munkájáról és 2013. évi terveiről
(írásbeli előterjesztés) (melléklet1)  (melléklet2)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Kapási Julianna a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Házának igazgatója

2. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF koordinátor

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (……) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(59. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről (tervezet) 
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)  (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 16/2011. (IV. 12.) önkormányzati endelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(38. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Javaslat a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés jóváhagyására
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

7. napirendi pont:
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezések felülvizsgálata
(28. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

8. napirendi pont:
Javaslat az 1. sz. Óvoda és Kindergarten, valamint a 2. sz. Óvoda alapító okiratának módosítására 
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az I. Béla Gimnázium alapító okiratának módosítására 
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi beíratási felhívására
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza alapító okiratának módosítására
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

14. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(17. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat az óvodák nyári nyitvatartási rendjére 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

16. napirendi pont:
Javaslat az Iberican Táncegyesület 2012. évi Sportkeretre benyújtott pályázatán elnyert összeg felhasználásának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

17. napirendi pont:
Javaslat az IPPON Karate SE 2012. évi Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatán elnyert összeg felhasználásának módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

18. napirendi pont:
Javaslat az IPPON Karate SE elnökének Lisztes Völgyi Lőtér használatára vonatkozó kérelmére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

19. napirendi pont:
Javaslat a PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület Kulturális Keretre benyújtott pályázatának felhasználási és elszámolási határidőre vonatkozó módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

20. napirendi pont:
Javaslat Husek Miklósné Művészeti Ösztöndíjra benyújtott pályázatának felhasználási és elszámolási határidőre vonatkozó módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

21. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2013. február 22.

 Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke