Szám: IV.83/2013.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2013. január 15-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 9 óra 30 perckor

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(1. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Javaslat a könyvtár és a múzeum alapító okiratának kiegészítésére
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum TÁMOP- 3.2.13-12/1 kódszámú pályázata benyújtásának támogatására
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

5. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2013. január 10.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke