Szám: IV. 110-16/2012.
 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. december 11-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 15 órakor

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(246. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(288. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(276. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
(250. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő megyei könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala
(264. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

8. napirendi pont:
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012. január-februári államkincstári és 2012. szeptemberi belső ellenőrzés 
(263. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Kovácsné Kaszás Beatrix intézményvezető

9. napirendi pont:
Javaslat óvodák alapító okiratainak módosítására
(254. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Gimnázium alapító okiratának módosítására
(255. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Pályázat a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
(256. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(258. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

14. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(259. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

15. napirendi pont:
Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukció keretében
(267. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser

16. napirendi pont:
Bizottsági kereteken lévő pénzösszegek átcsoportosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

17. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ingyenes jégpályahasználatra vonatkozó kérelme
(12elot101 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

18. napirendi pont:
A Fehérlófia SE Ifjúsági Keretre benyújtott pályázatához kapcsolódó költségvetés módosítási kérelme
(12elot97 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

19. napirendi pont:
A 39. Gemenci Nagydíj rendezési joga
(12elot100 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

20. napirendi pont:
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület támogatási kérelme
(12elot102 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

21. napirendi pont:
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány kérelme
(12elot99 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

22. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola Gyermekkórusa kérelme
(12elot98 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

23. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2013. évi munkaterve
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

24. napirendi pont:
Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

 

ZÁRT ÜLÉS

25. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének megbízására
(257. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens


Szekszárd, 2012. december 6.

  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke