Szám: IV. 110-13/2012.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. szeptember 24-én (hétfőn) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 9 órakor

 

Az ülés előtt 8 órától helyszíni bejárásra kerül sor a Város Sport- és Szabadidőközpontban.

1. napirendi pont:
A Delta Fitness edzőterem elhelyezésére vonatkozó helyszíni szemle
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról tervezet)
(209. sz. közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetése kapcsán 
(206. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására
(204. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
Városi fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és profilmódosítási terve
(205. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása” című pályázaton való részvételre
(199. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
(203. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna osztályvezető

8. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(189. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

9. napirendi pont:
Javaslat bizottsági kereten lévő pénzösszeg átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

10. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására
(12elot84 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

11. napirendi pont:
Javaslat pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére benyújtott kérelmek elbírálására
(12elot85 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
Javaslat a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keret felosztására
(12elot86 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
Beszámoló a 2012. II. negyedévi lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

14. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2012. szeptember 21.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke