Szám: IV. 110-11/2012.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. július 2-án (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 7 óra 30 perckor

1. napirendi pont:
Javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(12elot68 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

2. napirendi pont:
A Tolnai Sárkányhajó Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

3. napirendi pont:
Javaslat a Tudományos Ösztöndíj és a Művészeti Ösztöndíj támogatási keretének felosztására 
(12elot66 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

4. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására
(12elot67 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

5. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2012. június 28.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke