Szám: IV. 110-10/2012.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. június 25-én (hétfőn) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 8 órakor

ZÁRT ÜLÉS:

1. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatok elbírálására
(149. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Kovácsné Kaszás Beatrix, és
Hajós Éva pályázók

2. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(168. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Mizsák Dominika kabinetvezető

NYILVÁNOS ÜLÉS:

3. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(166. sz. közgyűlési előterjesztés melléklet)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula, 
Németh Judit, és
Dr. Méry Éva az aranykönyvi szerkesztőbizottság tagjai.

Az előterjesztés tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(165. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
Javaslat közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira 
(147. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására
(148. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Tündérkert Alapítvány kérelme
(12elot63 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás meghirdetése
(12elot60 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
A 2012. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívása
(12elot62 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

10. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2012. június 22.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke