Szám: IV. 131-21/2011.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. december 13-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő Terem
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
A Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány bemutatkozása
(írásbeli előterjesztés, 11elot121 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Orosvári János kuratóriumi elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a 2012. évi XXXVIII. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny lebonyolítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

3. napirendi pont:
A Fehérlófia Sportegyesület beszámolója
(írásbeli előterjesztés, 11elot130 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
(Az előterjesztés tárgyalására várhatóan 8 óra 30 perckor kerül sor.)

4. napirendi pont:
Az Unio Boksz Team szakmai beszámolója
(írásbeli előterjesztés, 11elot131 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
(Az előterjesztés tárgyalására várhatóan 8 óra 30 perckor kerül sor.)

5. napirendi pont:
Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(314. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat a volt „Szőlőhegyi óvoda” épületének bérbeadására
(318. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi munkaterve
(311. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (…) önkormányzati rendelete a 2012. év átmeneti gazdálkodásáról (tervezet)
(327. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

9. napirendi pont:
Javaslat a Mészöly Miklós Emléknap költségeinek támogatására
(írásbeli előterjesztés, 11elot132 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2012. évi Munkaterve
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

11. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Léleképítő Alapítvány kérelmére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Csaba Attila képviselő

12. napirendi pont:
Egyebek

 


Szekszárd, 2011. december 9.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke