Szám: IV. 131-20/2011.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. december 1-jén (csütörtökön) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(301. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(303. számú előterjesztés, amely később kerül kiküldésre)   (mellékletek)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-2014. évi költségvetési koncepciója
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
(284. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Csillag Balázs ügyvezető igazgató

5. napirendi pont:
Kuratóriumi tag delegálása az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumába
(275. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

6. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és AMI TÁMOP-3.2.2. pályázatához szükséges álláshelyek biztosítására
(285. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

7. napirendi pont:
Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetéről Szekszárd Megyei Jogú Városban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök


ZÁRT ÜLÉS

8. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(295. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete László polgármesteri titkár


NYILVÁNOS ÜLÉS:

9. napirendi pont:
A Gemenc Tánccsoport Egyesület támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés, 11elot122 előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
Az UKSE Szekszárd Sportkeretre benyújtott pályázatához kapcsolódó kérelme
(írásbeli előterjesztés, 11elot117 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Emlékév alkalmából megvalósított pályázatához önerő biztosítására
(írásbeli előterjesztés, 11elot125 előterjesztés)

12. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálásának módosítására
(írásbeli előterjesztés, 11elot123 előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

13. napirendi pont:
A Babits Mihály Általános Iskola kérelme testvériskolával közös program támogatására
(írásbeli előterjesztés, 11elot128 előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

14. napirendi pont:
Javaslat az I. Béla Gimnázium 2011/2012. tanévi osztályainak létszámára
(írásbeli előterjesztés, 11elot124 előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság elszámolási határidőkre vonatkozó módosítására
(írásbeli előterjesztés, 11elot128 előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

16. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli előterjesztés, 11elot127 előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

17. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság Ügyrendjének elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

Szekszárd, 2011. november 28.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke