Szám: IV. 131-18/2011.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. október 18-án (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 14 óra

1. napirendi pont:
Beszámoló a 2010/2011. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól
(írásbeli előterjesztés, 11elot79 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Heilmann Józsefné a Garay János Gimnázium igazgatója
Az előterjesztés korábban már kiküldésre került.

2. napirendi pont:
Javaslat a Városi Sport- és Szabadidőközponttal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára
(243. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. közgyűlési előterjesztés Mellékletek:--1-- --2-- --3--)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4. napirendi pont:
Javaslat az 1. számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának kiegészítésére
(249. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének és minőségirányítási programjának jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés, 11elot113 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésre beérkezett ajánlatok elbírálására
(írásbeli előterjesztés, 11elot114 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Az általános iskolák 2011. november-december havi uszodai buszköltsége
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2011. október 14.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke