Szám: IV. 131-16/2011.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. szeptember 26-án (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 9 óra 30 perckor

1. napirendi pont:
Javaslat a Humán Bizottság Keretén lévő pénzösszegek átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

2. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására
(írásbeli előterjesztés, 11elot103 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

3. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
(217. számú közgyűlési előterjesztés)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011.(….) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(229. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

5. napirendi pont:
Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
(226. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Papp Győző a Humánszolgáltató Központ vezetője

6. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójára elkülönített pénzösszeg átcsoportosítására
(írásbeli előterjesztés, 11elot108 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens

7. napirendi pont:
Javaslat a Liszt Emlékév rendezvényeire elkülönített pénzösszeg átcsoportosítására
(írásbeli előterjesztés, 11elot102 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

8. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Városi Bajnokságok pénzügyi költségeinek átcsoportosítására
(írásbeli előterjesztés, 11elot107 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens

9. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület térítésmentes teremhasználat és nevezési díj mentességre vonatkozó támogatási kérelmére
(írásbeli előterjesztés, 11elot106 számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
A Városi Sport- és Szabadidőközpont igazgatójának a sportegyesületek bérleti díjhátralékára vonatkozó kérelme
(írásbeli előterjesztés, 11elot104 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Javaslat a Fehérlófia SE és a Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítő és Támogató Egyesület elszámolási határidőre vonatkozó módosítási kérelmére
(írásbeli előterjesztés, 11elot105 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adirenn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Javaslat a városi fenntartású középiskolák 2012/2013. tanévi létszám és profilmódosítási tervére
(írásbeli előterjesztés, 11elot98 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
Javaslat pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére benyújtott kérelmek elbírálására 2011.
(írásbeli előterjesztés, 11elot99 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

14. napirendi pont:
Javaslat a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keret felosztására 2011.
(írásbeli előterjesztés, 11elot100 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

15. napirendi pont:
Beszámoló a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

16. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2011. szeptember 23.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke