Szám: IV. 131-15/2011.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. szeptember 9-én (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 10 órakor

1. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Civil Keret felosztására
(írásbeli előterjesztés - határozati javaslat)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

2. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

3. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2011. szeptember 8.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke