Szám: IV. 131-12/2011.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. június 28-án (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem
Ideje: 8 óra 30 perckor

1. napirendi pont:
Szekszárd Város Aranykönyve 2010.
(177. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: aranykönyvi szerkesztőbizottság

2. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd működése és terveinek bemutatása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Herr Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd ügyvezető elnöke

(A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.)

3. napirendi pont:
A Városi Sport- és Szabadidőközpont beszámolója, és 2011. évi terveinek bemutatása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidőközpont igazgatója

(A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 10 perckor kerül sor.)

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(164. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

5. napirendi pont:
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(161. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

6. napirendi pont:
Javaslat a közoktatási intézmények fenntartására kötött társulási megállapodások módosítására
(159. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
(160. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
Megállapodás Tolna Város Önkormányzatával közoktatási feladat ellátására
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
A Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány között létrejövő bérleti szerződés jóváhagyása
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövő feladat-ellátási megállapodások jóváhagyása
(172. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Javaslat közoktatási, és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
Beszámoló a Hevesy György Természettudományos Projekt (TÁMOP-3.1.1.-10/2-2010-011) pályázatról, javaslat a pályázat megvalósításához szükséges technikai álláshelyek biztosítására
(166. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

13. napirendi pont:
Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történő bővítésére
(152. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szegedi Emerencia műszaki ellenőr

14. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsőde medinai tagintézménye 2011/2012. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

15. napirendi pont:
Javaslat a Tudományos Ösztöndíj és a Művészeti Ösztöndíj Támogatási Keret felosztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

16. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Kulturális Támogatási Keret felosztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

17. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Ifjúsági Keret felosztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens


ZÁRT ÜLÉS

18. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(158. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Fekete László polgármesteri titkár

Szekszárd, 2011. június 24.

 Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke